Birçok kişinin merak ettiği rahatsızlık olan fıtık olmak askerlikten muaf sayılır mı? konusu hakkında ziyaretçilerimize bilgi vereceğiz.

Sağlık sorunu olmayan her Türk erkeği 20 yaşına girdiğinde askerlik vazifesini yapmakla yükümlüdür ancak eğitim, sağlık, hastalık v.b durumlar askerliğin ertelenmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda ileri derecede sağlık sorunları ve özel durumlarda askerden tamamen muaf olmaya neden olabilir. Fıtık ise askerliğe engel olabilir ancak fıtık türünün ve tedavi şartlarının tam teşekküllü hastanede incelenmesi gerekmektedir.

Fıtık Nedir? Kısaca

Bel fıtığı; Vücut organlarının yerinde ve sabit kalmasını sağlayan doku ve kasların yerinden çıkmasıyla veya zamanla kaymasıyla fıtık gerçekleşebilir. Karın fıtığı, bel fıtığı (lomber disk) ve boyun fıtığı (servikal disk) askerlikten muaf sebebi olabilir.

En Sık Karşılaşılan Fıtık Türleri

– Kasık (inguinal) fıtığı,
– Femoral fıtık,
– Göbek (umbilikal) fıtığı,
– Kesi yeri fıtığı,
– Epigastrik fıtık,
– Midenin bir bölümünün yemek borusunun içine kaçması (hiatal herni),
– Omurga fıtıkları (bel, boyun fıtıkları vb.).

Fıtık Askerliğe Engel Olur Mu?

Askerliğe elverişli bireyler askerliğini yapmak zorundadır. Zihinsel, bedensel ve ruhsal rahatsızlığı olan bireyler askerliğin ertelenmesine veya askerlikten muaf olma durumlarıyla karşılaşabilirler. Bel fıtığı da ileri boyutlarda kişinin günlük yapması gereken aktivitelerde zorluk yaşatıyorsa muafiyet sebebi olarak kabul edilebilir.

Fıtık Askerliğe Engel Midir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin 69. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır;

A) 1. Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları (Ameliyat olmuş ve nüks etme olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.).
B) 1. Sadece protez materyalleri ile tamir edilebilecek veya edilmiş olan komplike karın duvarı fıtıkları (inguinal bölge fıtıklarının laparoskopik veya tension free yöntemlerle tamiri hariç).
C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet halleri.
D) 1. Cerrahi yöntemlerle tedavisi imkânsız olan karın duvarı fıtıkları, lomber, obturator, iskiyadik ve perineal fıtıklar.

Askerlik Yapması Zorunlu Olan Fıtık Hastaları

Vücudunun herhangi bir noktasında fıtığı olan ve ameliyatla başarıyla tedavi edilenler askerliğe elverişlidir raporu alır. Örneğin, boyun fıtığı olan birisi ameliyatla tedavi edildiyse veya ameliyatla tedavi edilebilme şansı varsa askerliğe elverişli olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler askerliğini yapmak zorundadır ve askerlikten muaf olamazlar.

Askerlikten Muaf Olabilecek Fıtık Hastaları

Fıtığı rahatsızlığı ve tedavi sürecinde bulunan bireyler askerliğini bu süre zarfında tecil ettirebilir. Bütün fıtık tedavi yöntemleri yetersiz kaldıysa ve rahatsızlık tedavi edilemiyorsa askerlikten muaf olarak kabul edilir. Örneğin, lomber, iskiyadik, karın duvarı fıtıkları ve obtruator gibi fıtık çeşitleri askerlikten muaf olunabilecek fıtık çeşitleridir.

Fıtık Tedaviniz Devam Ediyorsa Askerliğinizi Tecil Edebilirsiniz

Fıtık tedavisi görüyorsanız askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz öncelikle bulunduğunuz il ve ilçeye en yakın askeriyeye giderek durumu bildirdiğiniz taktirde askerliğiniz fıtık tedaviniz bitene kadar tecil edilmektedir.