Bu içeriğimizde askere yeni gidecek bireylere sınıflandırma işlemlerinin prosedürü ve askerde verilmesi ön görülen hizmetler bilgilendirilmiştir. Askere gittiğinizde verilen görevler farklılık gösterebilir veya mesleğinizle ilgili olmayan hizmetlerde görev alabilirsiniz.

Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan ve asker sayısı itibariyle de en büyük ordularından birine sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok askeri sınıftan oluşmaktadır. Askeri sınıflandırmaların nedeni, her sınıfın birbirinden farklı sorumlulukları ve farklı görev alanı olmasıdır. Eğer ordu, çeşitlendirilmiş bir güce sahip değilse güçlü olması da söz konusu bile olamaz.

Ordunun çeşitlendirilmesinde ülkenin bulunduğu coğrafi konum ve şartları büyük önem arz eder. Denize kıyısı olmayan bir ülke, deniz kuvvetlerine ihtiyaç duymazken, terörle mücadeleye ihtiyaç duymayan bir ülkenin de Özel Kuvvetlere ihtiyaç duymayabilir. Ülkemiz, hem bulunduğu coğrafya hem de istikrarsız komşuları nedeniyle pek çok sınıfta asker yetiştirmekte ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevlendirilmektedir. Dünyadaki ilk düzenli orduyu kurmuş bir milletin ordusunun da birçok sınıftan oluşması şarttır.

Askerde Ne Olurum?

Türk Silahlı Kuvvetleri, askere alım işlemleri sırasında seçim ve sınıflandırma yöntemlerine başvurur. Seçim ve sınıflandırma işlemleri birbirinden farklıdır. Ordunun personel ihtiyacına göre adayları değerlendirme ve belirleme aşamasına seçim adı verilir. Asker alımında adayların mezuniyet durumları ve branşları bu aşamada değerlendirilen unsurlardan biridir.

Bu seçim işlemleri tamamlandıktan sonra sıra sınıflandırma işlemlerine gelir. Asker alımında sınıflandırma aşamasında ise Türk Silahlı Kuvvetleri için belirlenen personeller, statü, güç, eğitim gibi kriterler değerlendirilerek farklı sınıflara ayrılırlar. Asker alımı sırasında sınıflandırmalar askere sevkinizden önce bir belge ile size E-devlet üzerinden bildirilir.

Türk ordusunda sınıflandırmalar şu şekildedir:

Kara Kuvvetleri Sınıfları

– Muharip Sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, istihkam, muhabere, jandarma

– Yardımcı Sınıflar: Ulaştırma, levazım, Harita, ordu donatım, personel, tabip, yüksek mühendis, askeri hâkim, maliye, öğretmen, bando, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri

Deniz Kuvvetleri Sınıfları

– Muharip Sınıflar: Deniz, deniz piyade, deniz istihkam, güverte, makina

– Yardımcı Sınıflar: ikmal, hidrografi ordu donatım, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, mühendis, askeri hâkim, maliye, öğretmen, bando, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri

Hava Kuvvetleri Sınıfları

– Muharip Sınıflar: Pilot, seyrüsefer hava yer, piyade, istihkâm, muhabere, füze

– Yardımcı Sınıflar: Ulaştırma, levazım, personel, ordu donatım, tabip, diş tabibi, kimyager, veteriner, yüksek mühendis, askeri hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sıhhiye teknisyeni, din işleri

Aramalar: askerde sınıflandırma, askerde görev yeri belirleme, askerde ne olunur