İstihkam Marşı

Kanıyla yazdı milleti zafer destanlarını
Durmak nedir bilmeyiz düşman gelmedikçe dize
Yazdıracak yine tarihe kahramanlarını
Gazilik ve şehitlik can kadar yakındır bize

Tüm engelleri aşarız zaferlere koşarız
Ordumuzun sağ kolu, cesur istihkamcılarız

Zafer çiçekleri açar, mayın tarlalarında
Gaza türkülerini biz tahriplerden duyarız
Kavuşur birbirine kıyılar akarsularda
Engeller yıldıramaz, şanlı istihkamcılarız

Tüm engelleri aşarız zaferlere koşarız
Ordumuzun sağ kolu, cesur istihkamcılarız