asker marşları

T.C geçmişten günümüze hafızalarımızda yer edinmiş bütün marşları burada listeleyeceğiz. Görmek istediğiniz marşın üzerine tıklayarak ilgili marşın söz dizelerini görebilirsiniz.

Asker Marşları sürekli güncellenerek sitemize eklenmeye devam edilecektir.

Piyade Marşı 1.
Piyade Marşı 2.
İzmir Marşı
Komando Andı
Yaylalar Yaylalar
460 Gün
Dağlara Atarız Pusu
Ceddin Deden
Mehter Marşı
Gündoğdu Marşı
Plevne Marşı
Eskişehir Marşı
Bir Kar Yağar İnce İnce
İstihkam Marşı
Topçu Marşı
Akdeniz (Gelibolu) Marşı
Harbiye Marşı

Yaylalar Yaylalar

Komşu kızını zapteyle
Yaylalar yaylalar
Bizim oğlan aşıktır
Dilo dilo yaylalar
Ay akşamdan aşta gel
Yaylalar yaylalar
Cılga yola düşte gel
Dilo dilo yaylalar

Eğer anan koymazsa
Yaylalar yaylalar
Vicdanan danışta gel
Dilo dilo yaylalar

Ayın önünde yıldız
Yaylalar yaylalar
Nerden gelirsen baldız
Dilo dilo yaylalar

Sen gitde ablan gelsin
Yaylalar yaylalar
Duramirem yalınız
Dilo dilo yaylalar

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

460 Gün

Aylardan kasım,günlerden cuma saat 9 da çıktı çatışma
İndik mevziye mevzi karanlık,mevzi değil bu sanki mezarlık
Azrail ile ettik pazarlık şehit olmadan alma canımı
Azrail ile ettik pazarlık yari görmeden alma canımı
Alma canımı alma canımı şehit olmadan alma canımı
Alma canımı alma canımı yari görmeden alma canımı

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Dağlara Atarız Pusu

Dağlara atarız pusu
Haram oldu gece uykusu
Komandoya bir yudum su
Vermez misin İzmir kızı
Şırıl şırıl suyun akışı
Beline de bağlamış al nakışı
Komandonun bir bakışı
Yetmez mi sana İzmir kızı
Kiremitten baca olmaz
Piyadeden koca olmaz
Alacaksan komando al
Çok çalışkandır yorulmaz

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

460 Gün

Aylardan kasım,günlerden cuma saat 9 da çıktı çatışma
İndik mevziye mevzi karanlık,mevzi değil bu sanki mezarlık
Azrail ile ettik pazarlık şehit olmadan alma canımı
Azrail ile ettik pazarlık yari görmeden alma canımı
Alma canımı alma canımı şehit olmadan alma canımı
Alma canımı alma canımı yari görmeden alma canımı

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Ceddin Deden

Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman türk milleti
Orduların, pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.
Türk milleti, türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel’un zilleti
Türk milleti pek kahraman
Düşmanlara vermez aman
Allah Allah dediği an
Düşmanlar olur perişan

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Mehter Marşı

Gafil ne bilir neşe-i pür şevk-i vegay-ı
Meydan-ı celâdetteki enver-i sefayı
Meydan-i gazâ aşk ile tekbirler alınca
Titrettiğinde rûy-i zemin arş-i semâyı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan
Kur’an’da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdân
Farz eyledi Halak-u cihan harb-i cihâdı
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı

Dünyaları feht eyleyen ecdadımız elhak
Âdil idi hıfz eyler idi hakkı ıbâdı
Allah yolunda cenk edelim, şan alalım şan
Kur’an’da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdân

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Gündoğdu Marşı

Gündoğdu hep uyandık siperlere
Dayandık istiklalin uğruna da al kanlara boyandık
Ülkemiz türk ülkesi aşık eder herkesi
Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi
Sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu
Türkün asker olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Plevne Marşı

Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Pasa
Plevne’den çıkmam diyor
Olur mu böyle olur mu
Evlât babayı vurur mu
Sizi millet hainleri
Bu dünya size kalır mı
Düşman Tuna’yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa’nın kolunda
Beşbin top birden patladı
Kılıcımı vurdum taşa
Tas yarıldı baştan başa
Askerinle binler yaşa.
Nâmı büyük Osman Paşa

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Eskişehir Marşı

Eskişehir, Eskişehir yalçın kaya sarp yeri
Kalelerden çok kuvvetli içindeki askerleri
İndik İzmir çarşısına düştük düşman arkasına
Düşman bize aman diyor kahraman Türk Ordusuna.
Güzel İzmir Gelibolu hep denizler torpi dolu
Körolası o düşmanlar şaşırmışlar doğru yolu.
Tınaztepe Tınaztepe, düşmanlara olsun küpe
Düşman bize teslim olmuş, süngümüzü öpe öpe.
Kocatepe topçuları, siper almış bekçileri
Oğlum şehit olmuş diye, ağlamasın anneleri
Allah Allah sedaları, dağı taşı bürüdü
Komutanlar kol kol olmuş, her taraftan yürüdü.

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Bir Kar Yağar İnce İnce Marşı

Bir kar yağar ince ince
Bir kar yağar ince ince
Komandonun hali nice
Komandonun hali nice
Bir operasyon var bu gece
Bir operasyon var bu gece
Hey paraşütçü komando
Hey paraşütçü komando
Vur vur dağcı komando
Vur vur dağcı komando

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

İzmir Marşı

İzmir’in dağlarında çiçekler açar.
İzmir’in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orda sırmalar saçar.
Altın güneş orda sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.
İzmir dağlarına bomba koydular 2x
Türk’ün sancağını öne koydular. 2x
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. 2x
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana. 2x
İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım. 2x
Öksüz yavruları bağrıma bastım. 2x
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana
Türk oğluyum ben ölmek isterim. 2x
Toprak diken olsa yatağım yerim. 2x
Allahından utansın dönenler geri 2x
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa 2x
Adın yazılacak mücevher taşa 2x

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

İstihkam Marşı

Kanıyla yazdı milleti zafer destanlarını
Durmak nedir bilmeyiz düşman gelmedikçe dize
Yazdıracak yine tarihe kahramanlarını
Gazilik ve şehitlik can kadar yakındır bize

Tüm engelleri aşarız zaferlere koşarız
Ordumuzun sağ kolu, cesur istihkamcılarız

Zafer çiçekleri açar, mayın tarlalarında
Gaza türkülerini biz tahriplerden duyarız
Kavuşur birbirine kıyılar akarsularda
Engeller yıldıramaz, şanlı istihkamcılarız

Tüm engelleri aşarız zaferlere koşarız
Ordumuzun sağ kolu, cesur istihkamcılarız

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Topçu Marşı

Gürler zaferin teranesiyle
Coşkun sesi bir topun derinden, derine
Bir hükmü gazenferanesiyle,
Şimşekler çakar şarapnelinden

Binler yaşa topçu heybetinle,
Arslan kesilir cidal içinde.

Binler yaşa topçu heybetinle,
Arslan kesilir cidal içinde.

Milli savaşın bilin ki bizler,
Tarihini güllemizle yazdık.
Tufanlar kudursa hep denizle
Sinmez bu vatanda düşman asla.

Binler yaşa topçu heybetinle,
Arslan kesilir cidal içinde.

Binler yaşa topçu heybetinle,
Arslan kesilir cidal içinde.

Aktıkça ateş bataryalarda,
Afaki boğar, köpüklü bir kan, bir duman
Duysun bunu, kainatta herkes,
Topçu sesidir, bu gürleyen ses.

Binler yaşa topçu heybetinle,
Arslan kesilir cidal içinde.

Binler yaşa topçu heybetinle,
Arslan kesilir cidal içinde.

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Akdeniz (Gelibolu) Marşı

Yaslı gittim şen geldim
Aç koynunu ben geldim
Bana bir yudum su ver
Çok uzaktan geldim

Korkma açıl şen yurdum,
Dağlara ordu kurdum;
Açık denizlerine
Süngümle kilit vurdum.

Rüzgârlardan atım var,
Şimşekten kanadım var;
Göğsümde al yazılı
Gazilik beratım var!

Rüzgâr bana at oldu,
Şimşekler kanat oldu;
Eğilin gökler, dedim,
Bulutlar kat kat oldu.

Irmaklar gibi taştım,
Yalçın, kayalar aştım.
Hak’ka şükürler olsun
Geldim, sana ulaştım.

Varsın yansın ocağım,
Kuruldu al sancağım;
Bayrağımın altında
Ben hür yaşayacağım!

Deniz, deniz, akdeniz,
Suları berrak deniz!
Karşıda yâr ağlıyor
Gideyim bırak deniz!

Açıldı “kale” yolu,
Göründü gelibolu;
Bırak deniz, gideyim,
Orası yasla dolu.

Yürü ey şanlı gazi!
Kılıcı kanlı gazi!
Seni meriç bekliyor
Büyük ünvanlı gazi!

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Piyade Marşı 1.

Güneş doğar, dağları gölgeler bu renk,
Gümüş sularda yanar, altın bir çelenk,
Hasret dolu bir sıla, gönlümüzde cenk,
Süngüler parlasın ufkun üstünde.
Her Yaram Bir Çiçek Gibi.
Kanımla suladım bu yeri,
Yurduma bahar yaparım,
Göğsüme taktığım gülleri.

Şimşekler, bombalar bin ölüm takın,
Çelikten tanklarıyla gelse bir akın,
Bizden zafer bekleyen ülkeler yakın,
Yer ateş, gök ateş, şanlı piyade.

Her yaram bir çiçek gibi,
Kanımla suladım bu yeri,
Yurduma bahar yaparım,
Göğsüme taktığım gülleri.

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Piyade Marşı 2.

Alnımda ırkımın hilali
Sinemde ateşi milletin,
Kurdum yurdunu, bu devletin,
Kuvvetli cumhuriyetin.
Devletler eğildi önünde,
Bin yaşa, şanlı piyade,
Bırak gelsin; gülle, mermi, bomba,
Sinemde yansın; dağ, sahra.
Türk oğlusun, korkma asla,
Muntazırdır zafer sana,
Savaşınla kurtulur ancak,
Ateşler içinde yükselir sancak.
Yüksek tarih önündeyiz,
Kuvvetli yılmaz piyadeyiz,
Elde süngü parlıyorken,
Kırılmaz hiç azmimiz.
Titreyen düşman nerede?
Bin yaşa şanlı piyade.

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Piyade Marşı 2.

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız,
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız,
Tufanları gösteren tarihlerin yâdıyız,
Tufanları gösteren tarihlerin yâdıyız,
Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyet’i,
Cehennemler kudursa ölmez nigâhbanıyız,
Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyet’i,
Cehennemler kudursa ölmez nigâhbanıyız,
Yaşa var ol Harbiye yıkılmaz satvetinle,
Yaşa var ol Harbiye yıkılmaz satvetinle,
Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle,
Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle,
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen,
Kartal yuvalarında hürdür millet seninle,
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen,
Kartal yuvalarında hürdür millet seninle,
Yüz senedir Harbiye bu orduya şan verir,
Yüz senedir Harbiye bu orduya şan verir,
Çıkardığı dehalar semalara yükselir,
Çıkardığı dehalar semalara yükselir,
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi,
Sarsılmayan azminle çelik kaleler erir,
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi,
Sarsılmayan azminle çelik kaleler erir,
Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,
Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,
Tarihlere sorun ki bize “Ölmez Türk” derler,
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,
Tarihlere sorun ki bize “Ölmez Türk” derler,

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Komando Andı

Korku nedir bilmeyiz
Biz dağların erleri
Yuva yaptık göklere
Baş döndüren yerlere
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağları
El verir uzanırız
Mor siyah bulutlara
Ben Türk komandosuyum
Düşmanı çelik pençemle ezerim
Her yerde ben varım
Havada
Karada
Denizde
Çölde
Batakta
Çatakta
Her zaman ve her yerde
Hazır? daima hazır
Hazır? daima hazır
Kim? komando
Kim? komando
Olamazsın? yah
Olamazsın? yah
Komandolar? Allah
Komandolar? Allah
ALLAH TÜRK KOMANDOSUNU KORUSUN

Marşı kapatmak için buraya tıklayın.

Aramalar: piyade marşı, komando marşı, bütün asker marşları, asker marşları, askerde söylenen marşlar, askerdeki bütün marşlar